En solid beräkning av växthusgasutsläpp är första steget i arbetet med att minska företagets klimatpåverkan.

En insikt om och överblick över de totala utsläppen och utsläppskällorna är utgångspunkten för att ta fram en ambitiös och adekvat klimatstrategi för organisationer och företag. I Sverige har vi flera konsulter som arbetar med beräkningar av utsläpp från företag, organisationer, resor och evenemang. Vi har även ett egenutvecklat IT-verktyg, SvanteTM, som våra kunder själva kan använda för att beräkna sina utsläpp. Vi jobbar just nu med att utveckla ett uppdaterat verktyg med bättre funktioner - mer information om detta kommer under hösten 2019.

Växthusgaseffekten upptäcktes av den svenske fysikern Svante Arrhenius och det är till hans ära vi har döpt vårt IT-verktyg för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Kunderna kan i verktyget sätta avgränsningar för vilka utsläppskällor de vill inkludera. Sedan fylls årliga data i om förbrukning av el och värme, transporter, materialanvändning, m.m. Därefter skapar verktyget automatiskt en rapport med de årliga utsläppen av växthusgaser enligt Greenhouse gas Protocol – Corporate Standard (GHG-protokollet). Genom att använda beräkningsverktyget kan man visualisera de årliga förändringarna av växthusgaser och genomföra relevanta åtgärder för att minska dem.

Licensierad utgivare av AA1000 AccountAbility Assurance

Licensed AA1000 AccountAbility Assurance Provider

South Pole är en licensierad partner till AccountAbility och vilket innebär att vi kan verifiera att klimatberäkningar är konsistenta, relevanta, fullständiga, exakta och transparenta. Denna verifiering är dessutom godkänd för att användas i t ex CDP-rapporteringar.

Vilka är fördelarna med att göra klimatberäkningar?

  • Beräkning av utsläpp av växthusgaser som är transparenta och jämförbara, enligt GHG-protokollet
  • Mappning och hantering av klimatrisker
  • Ökning av resurs- och energieffektiviteten
  • "Översätta" företagets energianvändning till klimatpåverkan utifrån data för årlig förbrukning av el, värme, transporter, m.m.
  • Generering av en rapport som jämför data mellan enheter och företag över tid
  • Resultaten kan användas för rapportering enligt CDP eller GRI

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue