Kontakta oss

Effektiva spisar

Förbättra hushålls hälsotillstånd och tackla klimatförändring

Rwanda
1654862258-2148-rwanda-cookstoves-3.jpg

Biomassa, främst ved och kol, har stor betydelse i Rwanda och står för en betydande del av energiförbrukningen. Biomassa är ofta den dominerande energikällan för matlagning och vattenkokning, särskilt på landsbygden. Matlagning sker i allmänhet på termiskt ineffektiv traditionell utrustning som producerar stora mängder rök och luftföroreningar inomhus.

Sustainable Development Goals

No Poverty

2.1 million hours saved

per year by reducing the need to collect firewood

Good Health and Well-Being

10,000+ stoves

distributed to households, improving health by reducing indoor smoke

Climate Action

58, 000 tonnes of CO2e

reduced annually on average by reducing fuel consumption when cooking

Life on land

70% less firewood

needed compared to traditional stoves, relieving deforestation pressures

The Solution

Den nya bränsleeffektiva spisen kommer att leda till en betydande minskning av den årliga användningen av biomassa för användarna. Den förbättrade spisen har utformats för att balansera effektivitet, säkerhet, kostnad, stabilitet och styrka med fokus på att använda lokalt tillgängliga material.

project_image_302148-5.jpg
project_image_302148-6.jpg
project_image_302148-7.jpg
project_image_302148-8.jpg
project_image_302148-5.jpg
project_image_302148-6.jpg
project_image_302148-7.jpg
project_image_302148-8.jpg

The Impact

Genom att minska förbrukningen av icke förnyelsebart trä och göra spishällar bränslebesparande, minskar detta projekt mängden växthusgasutsläpp i atmosfären. En minskning av avskogningen har en positiv inverkan på biologisk mångfald. Hushåll sparar pengar genom att använda en mindre mängd bränsle för att laga samma mängd mat, och hälsan förbättras genom reducerade luftföroreningar inomhus från renare spisar. Projektet genererar också sysselsättning och inkomst för distribuering och underhåll av kaminer, samt utbildning och anställning av utbildningspersonal.

Project ID: 302148
Available Languages