Kontakta oss

Siam avfall till energi

Gör den thailändska cementsektorn mer hållbar

Thailand
project_image_300180-9.jpg

Thailand är starkt beroende av förbränning av fossila bränslen för sin cementindustri, trots att cementproduktion är en utsläppsintensiv verksamhet - vilken utgör 5% av alla globala klodioxidutsläpp orsakade av människor.

Plats
Thailand
Typ
Waste-to-energy
Register
Standarder
vcs-standard-logo-with-title-south-pole.jpg

Globala målen för hållbar utveckling (SDG)

3. Hälsa och välbefinnande

100 people

treated per day in mobile health clinics, providing valuable access to healthcare for communities

6. Rent vatten och sanitet

68,445 check dams

built to sustainably improve water sources

13. Bekämpa klimatförändringar

610,000 tonnes of CO2e

reduced on average annually, by a decreased reliance on fossil fuels.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

9,000 hectares of eucalyptus forest

planted, improving soil quality and biodiversity in nearby forests

Lösningen

Ny infrastruktur gör det nu möjligt för de fem cementtillverkningsanläggningarna som deltar i detta projekt att använda alternativa bränslen och biomassarester, till exempel risskal, träbearbetningsrester och annat jordbruksavfall. Som ett resultat har de kunnat minska sitt beroende av fossila bränslen såsom den giftiga blandningen av kol och brunkol som de tidigare använde i sina ugnar.

project_image_300180-18.jpg
project_image_300180-19.jpg
project_image_300180-20.jpg
project_image_300180-18.jpg
project_image_300180-19.jpg
project_image_300180-20.jpg

Verkan

Detta projekt finansierar en rad sociala och miljömässiga program som hälsokliniker för närliggande samhällen, över 6500 regleringsdammar för skogsbevaring uppströms, skolstipendier, mobila hälsokliniker och utveckling av småskaliga lokala industrier. Jordbrukare drar nu nytta av en tilläggsinkomst, och ytterligare jobb har skapats tack vare projektets effektiva försörjningskedjor och tillverkningsprocesser för biobränslen.

Project ID: 300180
Available Languages