Kontakta oss

Vietstar hållbar avfallshantering

Avoiding large-scale methane emissions and driving circularity

Vietnam
project_image_301000.jpg

När organiskt avfall bryts ned frigörs det metan, en potent växthusgas. Tidigare har det saknats åtgärder för att kontrollera de växthusgasutsläpp som släpps ut i atmosfären från deponier i Vietnam.

Plats
Vietnam
Typ
Other
Standards
standard-logo-gs4gg---cdm.png

Sustainable Development Goals

Zero Hunger

53,000+ tons of organic fertiliser

created annually, providing a sustainable recycled resource for farmers and reducing landfill

Decent work and economic growth

388 jobs created

in project implementation and operation, boosting local economies with new income streams

Sustainable communities and cities

432,000 tons of waste

collected and treated on average per year

Climate Action

181,000 tonnes of CO2e

on average reduced annually through sustainable waste handling and disposal activities

The Solution

Detta innovativa projekt syftar till att ta itu med kommunala deponiers miljöpåverkan genom att försortera och klassificera fast avfall, återvinna plast och sedan behandla kvarvarande organiskt material med avancerad komposteringsteknik. För att uppnå cirkularitet säljs den slutliga produkten av organisk kompost som högkvalitativt biogödselmedel, över 53 000 ton produceras varje år. Anläggningen behandlar 432 000 ton fast avfall per år, vilket är cirka 1 200 ton dagligen.

1000-timeline-image1-south-pole.jpg
1000-timeline-image2-south-pole.jpg
1000-timeline-image3-south-pole.jpg

Project Progress

2013
2014
2020
1000-timeline-image1-south-pole.jpg

Project Progress

How do we address waste?

In the era of disposable goods, the world generates at least 3.5 million tons of plastic and other solid waste a day, 10 times the amount a century ago, according to World Bank researchers. This needs to be addressed urgently, but it won't change overnight. In the meantime, this project is helping make Ho Chi Minh City's waste disposal a bit more sustainable. It sorts landfill, recycling as much as possible, like plastic and turns organic waste into compost to cut methane emissions.

1000-timeline-image2-south-pole.jpg

Project Progress

Expanding capacity

The centre's capacity is doubled to process c.432,000 tons of solid waste per year! Almost 5% of this is plastic that is recycled using advanced Japanese technology, instead of going into the ground.

1000-timeline-image3-south-pole.jpg

Project Progress

4th successful verification

The project completes its 4th successful verification under the Gold Standard. All the project's environmental and social impacts–such as creating fair, well-paid job opportunities for hundreds of people, are audited by a third-party, TÜV SÜD.

The Impact

Genom att förhindra att metanutsläpp frisläpps, hjälper projektet till att bekämpa klimatförändringarna. Det minskar också mängden avfall som går till deponi genom en strikt återvinning, vilket förhindrar markförorening. Det hållbara gödslet skapar jobb och stödjer lokala jordbrukare då det förbättrar markens bördighet och bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling i regionen. Fler jobb skapas för att driva platsen och de anställda har möjlighet att öka sina tekniska färdigheter genom kurser. Tekniken som används för att behandla det organiska materialet används ännu inte mycket i Vietnam, därför är detta projekt banbrytande för nya innovativa lösningar på miljöutmaningar.

project_image_301000.jpg
project_image_301000-1.jpg
project_image_301000-2.jpg
project_image_301000-3.jpg
project_image_301000.jpg
project_image_301000-1.jpg
project_image_301000-2.jpg
project_image_301000-3.jpg
project_image_300321.jpg
Indonesien

Gunung Salak Geotermiskenergi

Read more
Project ID: 301000
Available Languages