Kontakta oss

Gunung Salak Geotermiskenergi

Indonesien
project_image_300321.jpg

Det finns över 150 aktiva vulkaner i Indonesien, vilket ger öriket en enorm potential för geotermisk produktion. Faktum är att 40 procent av världens geotermiska reserver ligger under Indonesien, men endast cirka 6 procent har utvecklats. Att installera ett geotermiskt kraftverk är kostsamt och riskabelt. Utöver detta klassificerades geotermisk prospektering som en gruvaktivitet fram till 2014. Detta gjorde det nästan omöjligt att driva, eftersom nästan 80 procent av Indonesiens geotermiska områden ligger inom skyddade nationalparker.

Plats
Indonesien
Typ
Geothermal
Register
Standarder
standard-logo-irec.png vcs-standard-logo-with-title-south-pole.jpg

Globala målen för hållbar utveckling (SDG)

1. Ingen fattigdom

IDR 372 million+

in total invested in community services, ameliorating lives and contributing to sustainable development in rural Java

3. Hälsa och välbefinnande

IDR 55 million+

invested in local health services for communities

4. God utbildning för alla

IDR 366 million+

invested in local educational services

7. Hållbar energi för alla

1,419,000 MWh

of geothermal renewable energy generated on average annually

8. Anständiga arbetsvillkor arbete och ekonomisk tillväxt

32 jobs

created in a remote region, boosting the local economy

9. Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur

IDR 51 million+

invested in biogas processing (transforming livestock manure into biogas and organic fertiliser)

13. Bekämpa klimatförändringar

104,000 tCO2e

mitigated on average each year

15. Ekosystem och biologisk mångfald

IDR 1.1 billion+

invested in education, conservation and regeneration surrounding Halimun-Salak National Park

Lösningen

Gunung Salak Geotermiskt Energiprojekt beläget inom Halimun-Salak National Park, innefattar kapacitetsuppgradering av tre turbiner vid ett befintligt geotermiskt kraftverk, från 55 MW till 60 MW, vilket avsevärt ökar dess effektivitet. Den ytterligare installerade kapaciteten på 15 MW gör att anläggningen kan generera mer energi från samma geotermiska ånga. Detta bidrar till att förse Indonesiens växande energibehov med grön elektricitet, vilket minskar behovet av utsläppskraftiga kraftverk drivna av fossila bränslen.

project_image_300321-10.jpg
project_image_300321-11.jpg
project_image_300321-13.jpg
project_image_300321-14.jpg
project_image_300321-15.jpg
project_image_300321-16.jpg
project_image_300321-17.jpg
project_image_300321-10.jpg
project_image_300321-11.jpg
project_image_300321-13.jpg
project_image_300321-14.jpg
project_image_300321-15.jpg
project_image_300321-16.jpg
project_image_300321-17.jpg

Verkan

Projektet skapar sociala fördelar som sträcker sig utöver grundläggande minskning av utsläpp. Projektet främjar hållbar utveckling och stödjer regionala utbildningsprogram som driver aktiviteter som till exempel bokdonationer vid lokala skolor. Gunung Salak-projektet förbättrar också sysselsättningsmöjligheterna genom att erbjuda yrkesutbildningskurser i klädindustrin till arbetslösa, och förbättrar lokal transportinfrastruktur genom exempelvis uppgradering av vägar och broar.

Project ID: 300321
Available Languages