Att sätta klimatmål (exempelvis vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar) och mål för att skydda vatten och skog är några sätt för organisationer att ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Att formulera ambitiösa mål är själva grunden för att utveckla strategier som minskar utsläppen och öka resiliensen för såväl miljön som företagen. Målen hjälper företag att stå väl rustade inför framtiden, hantera klimatrisker och uppfylla investerarnas växande krav på ökad transparens.

Sätta mål

It always seems impossible until it's done.

- Nelson Mandela

Vi säkerställer att våra kunder har det bästa möjliga beslutsunderlaget för att fastställa egna och relevanta mål utifrån realistisk tidslinje och jämfört med sina konkurrenter. Därefter hjälper vi dem att steg för steg nå målen.

Över 1 000 kunder har redan dragit nytta av South Poles expertkunskaper för att ta fram och nå sina hållbarhetsmål. För att kunderna ska nå sin målsättning att minska utsläppen av växthusgaser, bli klimatneutrala eller till och med klimatpositiva förlitar vi oss på de senaste vetenskapsrönen och rekommendationerna. Därutöver besitter vi djup expertis inom energifrågor, vatten, avskogning och plastanvändning.

South Poles expertteam har stor erfarenhet av följande ramverk och initiativ:

  • Klimatmål och vetenskapligt baserade mål (SBTs) anpassade till Parisavtalet, senaste forskningen från FN:s klimatpanel IPCC och branschmål
  • RE100-initiativet: inköp av förnybar energi genom lokal produktion, certifikat för förnybar el (RECs) och PPA:er (Power Purchase Agreements)
  • Initiativ för energieffektivitet, där särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva åtgärder
  • FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDGs)

Utveckling, implementering och översyn av strategier

Som en del av South Poles " Klimatledarprogram", utvecklar och implementerar vi skräddarsydda strategier för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till långsiktig hållbarhet.

En viktig del i våra kunders framgång är vår kompetens inom analys och utvärdering av verksamhetens aktiviteter. Vi säkerställer att åtgärderna får önskad klimateffekt, både för verksamheten, vid enskilda processer och i förhållande till hela värdekedjan:

Möjliggör koldioxidsnål drift och tillverkning såväl internt som för leverantörer

  • Vi utvecklar skräddarsydda färdplaner för att minska koldioxidutsläppen, med hjälp av en väl avvägd kombination av kostnadseffektiva åtgärder på kort, medellång och lång sikt.
  • Vårt team utvecklar och implementerar en strategi för att bygga resiliens i er verksamhet och hos era leverantörer.

Skapa en positiv klimatpåverkan vid inköp av råvaror

  • Produktiva och hållbara råvaruleverantörskedjor, särskilt de inom jordbruk, är starkt beroende av friska ekosystem och välmående lokalsamhällen.
  • Vårt expertteam hjälper er att utveckla och implementera en effektfull koldioxidsnål och resilient strategi för era leverantörskedjor.
  • Vi erbjuder rådgivning kring minskning av växthusgasutsläpp, hantering av vattenrisker, förhindrande av avskogning och strategier för positiv klimatpåverkan.
  • Genom våra egna klimatprojekt världen över, åstadkommer vi konkreta förbättringar hos lantbrukare, för lokalsamhällen och i värdefulla naturmiljöer.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue