Kontakta oss
'Från klarhet till till tystnad' Ett stort antal företag väljer att hålla tyst om sina vetenskapligt baserade klimatmål
18 Okt 2022

'Från klarhet till till tystnad' Ett stort antal företag väljer att hålla tyst om sina vetenskapligt baserade klimatmål

Pressmeddelande
South Pole Team

South Pole's 2022 Net Zero-rapport visar att en stor andel av de svenska företag som har satt netto noll åtaganden stödjer dessa med vetenskapsbaserade mål, men överraskande nog väljer ett av fem företag att inte offentliggöra sina klimatåtaganden.

Detta gör företagens klimatmål svårare att granska och begränsar kunskapsutbytet om koldioxidminskning, vilket kan leda till att mindre ambitiösa mål sätts och att företag går miste om informationsutbyte och samarbetsmöjligheter.

I South Pole's 2022 Net Zero Report konstaterades följande:

  • Ett av fyra tillfrågade företag har fastställt vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar, men planerar inte att offentliggöra dem
  • Medan 'greenwashing' har rapporterats flitigt i media, avslöjar denna undersökning en ny trend bland företag: "green-hushing".
  • Krav från kunder på hållbara varor och tjänster samt hållbart ledarskap är fortfarande de två främsta drivkrafterna för att sätta upp ett netto noll mål ('net zero targets').Målsättningen är en viktig, dock inte exceptionell, strategi för företagens anseende.
  • Trots detta har tre fjärdedelar av de undersökta företagen ökat sina netto noll budgetar under det senaste året. Av de företag som inte är på väg att nå sina netto noll mål ser man ändå att de investerar i sina hållbarhetsteam.

Stockholm, Sverige - 18 oktober 2022. Ny forskning från South Pole, en världsledande aktör inom utvecklingen av klimatprojekt och strategiska klimat- och hållbarhetstjänster, visar att en femtedel av tillfrågade svenska företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål väljer att inte offentliggöra dessa.

I South Pole's årsrapport "Net Zero and Beyond: A Deep-dive on Climate Leaders and What's Driving Them", som släpps idag, har en omfattande enkätundersökning genomförts med över 1 200 stora företags hållbarhetsansvariga, i 12 olika länder och inom flera olika sektorer. Vid sidan av nettonollmålen har nästan samtliga företag antingen fastställt vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar eller planerar att göra det under nästa år. De tillfrågade företagen kan fungera som en indikation för hur några av de mer klimatmedvetna företagen på marknaden gör framsteg (eller inte) på sin resa mot nollutsläpp.

South Pole har funnit att företagens klimatambitioner i första hand drivs av konsumenternas krav på varor och tjänster med låga koldioxidutsläpp samt önskan att visa hållbart ledarskap . Årets rapport visar dock att även om en del företag fastställer vetenskapligt baserade netto noll mål , väljer en betydande del att inte offentliggöra framstegen.

2021, under upptakten till COP26, manifesterade hundratals företag över hela världen sina nettonollmål s i uppmärksammade kampanjer. South Poles analys bekräftar att företagens ambitioner inte avtagit och att man fortsätter att sätta netto noll mål i takt med ökade klimat budgetar.. Ett år senare, inför COP27, ser man dock en tilltagande ovilja att offentliggöra klimatmålen .

“Vi ser att företag i allt större utsträckning stöder sina klimatmål på vetenskaplig grund, vilket är bra. Men om en femtedel i dag väljer att inte offentliggöra detaljer som gör målen trovärdiga, finns det stor risk att det bildas en tystnadskultur kring klimatåtgärder. Den hastighet med vilken vi överskrider våra planetära gränser är oroväckande. Det är mer nödvändigt än någonsin att ledande företag inspirerar andra. Det blir omöjligt om deras ambition och framsteg sker i tysthet", säger Renat Heuberger, VD för South Pole.

Undersökande journalistik som avslöjar missvisande marknadsföring bidrar till att hålla företagens ambitioner på klimatområdet höga och uppriktiga. Samtidigt kan mediernas granskning avskräcka företag som frivilligt sätter klimatmål från att vara mer öppna - vilket South Pole konstaterade i sin “2022 Net Zero Report". Det är viktigt med ärliga samtal om svårigheterna med att nå ett netto nollresultat, framför allt när greenwashing fortsätter och rättstvister ökar.

“Vår “2022 Net Zero-report" visar på en begynnande motsättning mellan företagens höga ambitioner , samtidigt som deras röster tystnar. Detta är oroande, eftersom vi behöver svenska företag som talar öppet om vad som ligger bakom deras netto noll mål. Det räcker inte med att bara sätta upp klimatmål, särskilt som det fortfarande finns många företag som ännu inte har satt mål och då helst i linje med vetenskapsbaserade metoder," säger Jens Olejak, Sverige VD och Nordenchef, Climate Solution, South Pole.

Trots detta visar South Pole-rapporten att även om företag avstår från att kommunicera sina mål, fortsätter de med att fullfölja dem. Tre fjärdedelar av de företag som undersöktes globalt har ökat sina netto noll budgetar sedan december 2021, jämfört med två tredjedelar av de svenska företag som undersökts. Många ökar dessutom sin interna kapacitet genom att anställa ny personal och vidareutbilda sitt hållbarhetsteam i stället för att anlita externa konsulter.

En tredjedel av de svenska företag som deltog i undersökningen sa, att det visar sig vara "svårare än väntat" att uppnå sina mål. Den fjärdedel av de svenska företag som medger att de "inte är på rätt spår" planerar att öka sina ansträngningar "avsevärt" i år.

Bland företag med stora utsläpp som har satt vetenskapligt baserade netto noll mål, har nästan en fjärdedel beslutat att inte offentliggöra sina delmål utöver vad som föreskrivs. Om rapporteringen om klimatmål tystas ned även bland ledande företag som har mediernas och lagstiftarens strålkastarljus på sig, hur ska då en "kapplöpning mot toppen" någonsin kunna uppmuntras bland stora företag med höga utsläpp?

###

Anmärkningar till redaktörerna

Termen "vetenskapligt baserade mål" som används i detta meddelande avser företagens självrapporterade mål och inte enbart vetenskapligt baserade mål som validerats av initiativet Science Based Targets (SBTi). Ett nödvändigt villkor för vetenskapligt baserade mål enligt SBTi är att vetenskapligt baserade mål offentliggörs på sciencebasedtargets.org, tillsammans med en årlig redovisning av utsläpp och framsteg. Detta skiljer sig från att offentliggöra målen i stor utsträckning, vilket innebär att en fjärdedel av de undersökta företagen inte aktivt kommunicerar sina mål och framsteg till intressenterna.

Kontakta oss för mer information
Isabel Hagbrink, Director of Communications, South Pole
Kontakta oss för mer information
Available Languages