Kontakta oss

Säker tillgång till vatten i samhällen

Förbättrar hälsa och hygien med tillgång till rent vatten

Rwanda
2099-rwanda-boreholes-photo-4.jpg

Vattnet i Rwanda är vanligtvis inte av en kvalité som är säker att dricka; för att få rent vatten måste familjer antingen koka vattnet över ineffektiva vedeldar eller åka långa sträckor. Bördan att skaffa vatten, ibland timmar varje dag, eller att drabbas av andningssjukdomar på grund av röken från eldarna inomhus, drabbar särskilt kvinnor och barn. Borrhål erbjuder en utmärkt lösning, men samhällen kan ofta inte behålla dem på lång sikt.

Globala målen för hållbar utveckling (SDG)

1. Ingen fattigdom

68,000 people

benefit from project benefits, improving the livelihoods of communities

3. Hälsa och välbefinnande

Healthier families thanks to 100% reduction in indoor air pollution 

caused by boiling water

5. Jämställdhet

Women empowered with more free time

thanks to an average 56% reduction in time spent on collecting fuel or boiling water

6. Rent vatten och sanitet

50 million litres

of clean water is supplied by project boreholes annually

13. Bekämpa klimatförändringar

140,000 tonnes of CO2e

mitigated on average annually by removing the need to boil water on wood fires for purification

15. Ekosystem och biologisk mångfald

85,000 tonnes

of wood saved, relieving pressures on surrounding forests

Lösningen

Detta projekt restaurerar och reparerar befintliga borrhål för att förse Rwandas samhällen med rent dricksvatten, vilket eliminerar behovet av att koka vatten för rening. Varje borrhål är upp till 100 meter djupt och kan manövreras med en enkel handpump. Borrhålen kommer att bibehållas under hela projektets livstid.

2099-rwanda-boreholes-photo-1.jpg
project_image_302099-11.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-2.jpg
project_image_302099-12.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-3.jpg
project_image_302099-13.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-4.jpg
project_image_302099-14.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-5.jpg
project_image_302099-15.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-6.jpg
project_image_302099-16.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-7.jpg
project_image_302099-17.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-1.jpg
project_image_302099-11.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-2.jpg
project_image_302099-12.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-3.jpg
project_image_302099-13.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-4.jpg
project_image_302099-14.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-5.jpg
project_image_302099-15.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-6.jpg
project_image_302099-16.jpg
Image credit: Credit: Likano
2099-rwanda-boreholes-photo-7.jpg
project_image_302099-17.jpg
Image credit: Credit: Likano

Verkan

Genom att tillhandahålla rent vatten till samhällen utlöser detta projekt en kedja av positiva fördelar. Barn behöver inte spendera så mycket tid på att hämta vatten eller samla ved, istället kan de ägna tid åt att studera. Familjeresurser frigörs eftersom de inte behöver spendera pengar eller tid på ved, utan kan istället delta i andra inkomstgenererande verksamheter, hushållsuppgifter eller ta hand om varandra. Vattenburna och luftvägssjukdomar reduceras tack vare bättre hygieniska förhållanden och mindre inomhusrök. Genom att avlägsna behovet av att koka vatten, minskar projektet avsevärt utsläppen av växthusgaser samt avskogningstrycket på omgivande skogar där ved kommer från.

Project ID: 302099
Available Languages